Միջատների և կրծողների ոչնչացման բաժինն իր մեջ ներառում է տարբեր տեսակի կրծողների՝ առնետների, մկների, խլուրդների, դաշտամկների, ինչպես նաև միջատների՝ մրջյուն, խավարասեր, լվիճ, լու, տիզ, կարիճ, մորմ և այլն ոչնչացման և կանխարգելման միջոցառումներ։ Միջոցառումները կարող են իրականացվել բնակելի, գրասենյակային, հյուրանոցային, ռեստորանային, արտադրական, պահեստային և այլ տարածքներում: Միջատների և կրծողների ոչնչացման համար օգտագործվում են միայն եվրոպական արտադրության սերտիֆիկացված միջոցներ։

  Պատվիրել
  • Դեռատիզացիա

    Ծառայությունն իր մեջ ներառում է տարբեր տեսակի կրծողների՝ առնետների, մկների, խլուրդների, դաշտամկների ոչնչացում։

  • Դեզինսեկցիա

    Ծառայությունն իր մեջ ներառում է տարբեր տեսակի միջատների (մրջյուն, խավարասեր, լբիճ, լու, տիզ, կարիճ, մորմ և այլն) ոչնչացում։